Schwarz & Partner, spol. s r. o.

Benediktská 5/691, Praha 1, 110 00 Česká republika

DIČ: CZ25639072

Datum zápisu: 19. 1. 1998

Městský soud v Praze

Oddíl C, vložka 57073

Odpovědná osoba za uvedené informace je Lenka Kotllárová.

Obsah a struktura této internetové prezentace jsou chráněny autorským právem a jsou ve vlastnictví Schwarz & Partner, spol. s r. o., pokud není uvedeno jinak v písemné formě. Distribuce a použití textů, fotografií a grafických prvků bez předchozího písemného souhlasu Schwarz & Partner, spol. s r. o. je zakázáno.

Schwarz & Partner, spol. s r. o. se maximálně stará o aktualizaci obsahu této webové prezentace. Přes důkladnost prezentace a vytrvalosti při jeho aktualizaci Schwarz & Partner, spol. s r. o. nelze vyloučit přítomnost překlepů a chyb a nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o význam nebo úplnost této internetové prezentace, s výjimkou hrubé úmyslné dezinformace.

Záruky a náhrady za jakékoli materiální nebo morální škody vyplývající z použití této internetové prezentace, jsou vyloučeny.

Toto omezení odpovědnosti se vztahuje v plném rozsahu na související odkazy na internetové prezentace třetích stran, včetně oficiálních stránek veletrhů INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA společnosti Reed Messe Wien GmbH.

Bohužel přes veškeré naše úsilí nemůžeme vyloučit možnost zavirování vašeho počítače viry z internetu při stahování souborů, proto doporučujeme použít antivirový software. Žádné záruky za jakékoli materiální nebo morální škody vzniklé v důsledku stahování souborů a jejich následné používání neposkytujeme, náhrady jsou vyloučeny.

V případě vyplnění registračních formulářů nebo dotazníků na této internetové adrese a odeslání svých osobních údajů společnosti Schwarz & Partner, spol. s r. o., vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním, skladováním a využitím vašich osobních údajů pro marketingové a propagační účely společnosti SCHWARZ & PARTNER, spol. s r. o. a SP EXPO Kft., spojené s firmami třetích stran, včetně pořadatele veletrhu INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA – společnosti Reed Messe Wien GmbH.

Kdykoliv můžete písemně zakázat používání vašich osobních údajů, což je podmíněno zasláním písemné žádosti společnosti Schwarz & Partner, spol. s r. o.

 

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov