Vytváření koncepcí projektů meziregionální spolupráce, příprava a realizace meziregionálních  setkání, tematických obchodních misí, mezinárodních fór v regionu v různých zemích světa od SCHWARZ & PARTNER

SCHWARZ & PARTNER pracuje s různými regiony různých zemí od roku 1998. Za tuto dobu tým SCHWARZ & PARTNER nasbíral výborné zkušenosti v oblasti zahraničních meziregionálních projektů a dosáhl unikátního know how, včetně inovativních koncepcí meziregionální spolupráce, jako je například meziregionální exportní iniciativa.

Pečlivý vývoj jednotlivých konceptů s ohledem na rysy vývoje a jedinečný potenciál určitého regionu, na základě předběžného průzkumu trhu přímo v cílových regionech potenciálních partnerů pro spolupráci, je pevným základem úspěchu konkrétního projektu meziregionální spolupráce.

Společnost SCHWARZ & PARTNER, která úspěšně pracuje na tvorbě koncepcí a realizaci různých mezinárodních projektů v různých zemích od roku 1998, vytvořila síť partnerů v různých směrech spolupráce a v různých odvětvích ekonomiky.

Například v oboru průmyslu SCHWARZ & PARTNER spolupracuje v České republice s 60 svazy a asociacemi, 65 hospodářskými komorami, s 8 rozvojovými agenturami a s více než 30 odbornými tištěnými médii. Ve vlastní databázi firem z oboru průmyslových technologií má SCHWARZ & PARTNER asi 4 000 kontaktů na firmy a organizace nejen v České Republice.

Aktivní spolupráce s médii, multiplikátory a cílovými skupinami v cílovém regionu a dané zemi před, během a po pracovní návštěvě regionální delegace, vám umožní využít synergie různých komunikačních kanálů s cílovými skupinami.

Inovativní koncepce, unikátní know how a dobře promyšlená organizace činností od SCHWARZ & PARTNER jsou stabilním základem úspěchu projektů našich klientů v zahraničí.

V případě vašeho zájmu s Vámi rádi probereme možnosti spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétního projektu.

Kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu (viberu) nebo emailu.

kontaktní osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu,   tel./viber: +420 603 278 654

 

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov