CIEX – PRIEMYSELNÝ VEĽTRH V ČÍNE 2020

6.-9. marca 2020, Tianjin – výstavné centrum v Meijiang Convention & Exhibition Center.

Tianjin je dôležité priemyselné mesto Severnej Číny, asi 120 km na východ od Pekingu a s jeho 15 568 700 obyvateľmi, je štvrté najväčšie mesto Číny a tiež dôležitým prístavom, ktorý je jedným z najdôležitejších prístavov pre export a import hlavného mesta Peking (cesta vlakom IC trvá z Pekingu do Tianjin 30 minút , z centra mesta asi 30 minút na výstavné centrum). To je jeden z najdôležitejších regiónov pre výskum a vývoj vo výrobných odvetviach.

Severná Čína ponúka nové možnosti pre uplatnenie slovenských a českých firiem v provincii Tianjin na veľtrhu CIEX – 16. ročníku jedneho z najväčších medzinárodných priemyselných veľtrhov vo svete, s viac ako 1 200 vystavovateľmi a takmer 90 000 návštevníkmi. Veľtrh sa uskutoční v termíne 12.-15. marca 2020 v meste Tianjin, na výstavnom centri v Meijiang Convention & Exhibition Center.

Súbežne s CIEX prebehnú nasledujúce veľtrhy:

IMEX – veľtrh strojov a nástrojov

Výstavná plocha: 35 000 ㎡
Najviac zastúpené obory: stroje, nástroje, rezanie kovov, rôzne funkčné komponenty a im zodpovedajúce produkty
Zástupcovia spoločností: Hartford, LITZ Hitech

TLSE – veľtrh pre laserové spracovanie

Výstavná plocha: 15 000 ㎡
Najviac sú zastúpené obory: spracovanie kovov, zariadení, prídavných látok a 3D tlač, kovové a laserové rezacie zariadenia, optické a informačné technológie, povrchová úprava
Zástupcovia spoločností: HAN’S LASER, MADA

CIRE – veľtrh robotiky

Výstavná plocha: 18 000 ㎡
Najviac sú zastúpené obory: priemyselné roboty, servisné roboty, systémové integrátory, robotické funkčné príslušenstvo, hardwary a softwary, vývoj robotov pre priemyselné platformy, 3D tlač

Zástupcovia spoločností: ABB, YASKAWA, SIEMENS, Panasonic

TAMT – veľtrh pre automobilové technológie a zariadenia

Výstavná plocha: 15 000 ㎡
Najviac zastúpené obory: strojárstvo, obrábanie, materiály a konštrukcie, zváranie technológií, systémové integrácie, razenie, maľovanie, engineering, finální montáž

Zástupcovia spoločností: Fronius, DEMC, atď.

CPRE – veľtrh plastov, gumy a balenia

Najviac sú zastúpené obory: spracovanie plastov, chemické, kompozitné materiály, špeciálne stroje na spracovanie gumy.

Zástupcovia spoločností: Celanese, BORUNTE, atď.

Veľtrh CIEX bol schválený “UFI Approved Event”, t. j. veľtr usporiadaný podľa medzinárodného štandardu UFI. Cez viac ako 10 rokov má CIEX v databáze viac ako 300 000 zákazníkov. Výstavná plocha o veľkosti 90 000 ㎡ pritiahla v roku 2018 asi 1 200 vystavovateľov a takmer 90 000 návštevníkov. Veľtrh CIEX láme rekordy!

Na základe úspechu predchádzajúcich úspešných ročníkov veľtrhu, sa na 16. ročníku medzinárodného priemyselného veľtrhu CIEX v Číne dajú očakávať veľmi zaujímavé prezentácie, predstavia sa špičkové technológie a riešenia pre obrábacie stroje, roboty, automobily, zariadenia a obaly z plastov a gumy.

10 najdôležitejších priemyselných odvetví, medzi odbornými návštevníkmi veľtrhu, vrátane veľkých významných spoločností:

letecká a železničná doprava, lode, zariadenia pre automobily, elektronika, nová energia, biofarmacia, staviteľstvo lodí, výroba potravín a nápojov, logistika a doprava

Jeden z hlasov spoločnosti, ktorá navštevuje veľtrh CIEX:

Toyota vždy nakupovala na veľtrhu CIEX. Na tomto veľtrhu sme videli špičkové lasery pre rezanie materiálov a priemyselné roboty. CIEX, na ktorom sa prezentujú najmodernejšie technológie, je jedným z priemyselných veľtrhov s najväčším počtom exponátov a najnovších technológií.

Obory veľtrhu:
Stroje a nástroje
Kovoobrábacie stroje, nástroje, špeciálne obrábacie stroje, CNC systémy a moderné výrobné technológie, príslušenstva a komponenty, meracie prístroje a nástroje, flexibilné výrobné jednotky a systémy, rôzne softwary, výroba a sieťové technológie, brúsiva, formy a dosky

Laser a kovy
Tvárnenie kovov, zariadení, prídavných látok a 3D tlač, kovanie, odlievacie stroje, kovové a laserové rezacie zariadenia, optické a informačné technológie, laser, technológie čistenia, laserové výroba, tvarovacie zariadenia

Roboti
Priemyselné roboty, servisné roboty, funkčné príslušenstvo, aplikácie, produkty a riešenia, systémová integrácia a aplikačná platforma pre rozvoj robotov a softwaru, inteligentná logistika, inteligentné výrobné linky, inteligentné výrobné závody, priemyselné IoT systémy, pracoviska

Automobilová technika
Inštalácie, strojárstvo, lisovanie, ohýbanie, zváracia technika, finálna montáž, inžinierstvo, úsporné automobily, ľahké výrobné technológie a zariadenia, materiály a dizajn

Priemyselnú montáž a automatizácia
Montážná systémová integrácia, transfer technológií, technológie, montáž, technológie skrutkovania, technológie označenia, riadenia, kontrolné a testovacie technológie, mechanické komponenty a prenosy, meracie a testovacie technológie, vzduchotechnika

Plasty, guma a balenie
Stroje na vstrekovanie, vyfukovacie stroje, stroje a zariadenia na spracovanie kaučuku, plastové obaly, tlač,  technológie balenia, balenie výrobkov, plastové formy, lisovacie stroje a výrobné linky, lisovanie, kokíly a odliatky, technológia posilnené živice

Formy účasti na veľtrhu:

 • samostatný stánok
 • spoločný stánok slovenských a českých firiem rovnakého zamerania – náklady musia byť rozdelené na všetkých zúčastnené spoločnosti
 • katalógová prezentácia (bez osobnej účasti). Rozsah prezentácie podľa dohody.

Ceny stánku:

 • štandardný stánok – veľkosť 9 ㎡, zariadenie – koberec, 3 bočné steny, golier, 1 infopult, 2 stoličky, 2 svetlá, 1 zásuvka – cena 3 000,- €/9 ㎡
 • stánok bez vybavenia – vystavovateľ stánok vybavuje sám alebo sa obráti na organizátora veľtrhu, cena za nevybavenú plochu – 300,- Eur/1 ㎡

Vystavovatelia, ktorí sa zaregistrujú do 31. 7. 2019 dostanú 20 % zľavu z oficiálnej ceny stánku na 1 ㎡, vystavovatelia, ktorí sa zaregistrujú do 30. 11. 2019 dostanú 10 % zľavu z oficiálnej ceny stánku na 1 ㎡. Po týchto termínoch už zľavy nebudú možné.
Ceny nezahŕňajú DPH vo výške 6 %.

Podľa regionálnej analýzy vystavovateľov na veľtrhu v marci roku 2018 sa zúčastnilo 22,27 % vystavovateľov z Európy a napr. 15.29 % vystavovateľov zo Severnej Ameriky. Veľtrhu sa zúčastnilo 90 580 návštevníkov. Väčšina vystavovateľov, klasifikovaných podľa ich kategórií, boli z oblasti obrábacích strojov, špeciálnych strojov a nástrojov, tvárnenia kovov, kontrolných a meracích prístrojov, 3D tlač.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu, nás kontaktujte na telefóne (viberu) alebo e-mailom nižšie.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel./viber: +420 603 278 654

 

 

 

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov