INTERKULTÚRNY MANAGEMENT

S viac ako dvadsiatimi rokmi praktických skúseností v oblasti interkultúrnej komunikácie a managementu vám môže SCHWARZ & PARTNER poskytnúť poradenstvo podľa vašich projektov a pripraviť zamestnancov pre rokovania a rôzne formy spolupráce so zástupcami iných regiónov iných krajín, iných kultúr. Od roku 1998 poskytujeme služby v tejto oblasti, ako pre podnikateľov, vrátane malých a stredných podnikov, ako aj pre neziskové organizácie.

Podľa vašich priorít a individuálnych potrieb SCHWARZ & PARTNER môže pripraviť pre Vás individuálnu ponuku, vrátane optimálnej kombinácie nástrojov interkultúrnej komunikácie a managementu.

SCHWARZ & PARTNER ponúka, ako tradičné formy spolupráce, napr.

konzultácie a poradenstvo, ako na mieste, tak vzdialené

workshopy, semináre, konferencie na mieru

príprava manuálu a príručiek pre podniky a organizácie

koučovanie a stáže

interkultúrne budovanie tímu

ako komplexné riadenie projektu interkultúrneho vzdelávania, komunikácie a managementu pre organizácie a spoločnosti

V prípade, že máte záujem o spoluprácu, prosím, neváhajte nás kontaktovať e-mailom – export (at) export-marketing.eu

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

Tel./viber: +420 603 278 654

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí, vrátane vk.com
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia – 3 “P” SCHWARZ & PARTNER”
 • “Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export”
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov