EXPORT MARKETING

Pre väčšinu firiem a organizácií, najmä malých a stredných, je export marketing spojený s nedostatkom skúseností a informácií o cieľovom trhu v zahraničí a naznačuje nutnosť zásahu do stereotypov domáceho trhu.

Exportné aktivity na zahraničnom trhu zvyčajne znamenajú inú pozíciu na trhu, rôzne cieľové skupiny, rôzne komunikačné kanály, rôzne interkultúrne komunikácie, ďalšie distribučné siete a mnoho ďalších dôležitých faktorov.

Tieto faktory nie je ľahko získať z marketingových príručiek, pretože v rámci jednej krajiny sa faktory líšia podľa regiónu, a to najmä v závislosti na konkrétnych cieľových skupinách. Úspech na domácom trhu, automaticky neznamená úspech na trhu v zahraničí a naopak.

SCHWARZ & PARTNER, s jeho dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti export marketingu a interkultúrnej komunikácie a managementu prináša jedinečné know-how, ktoré vám môže pomôcť posúdiť vývozný potenciál vašej firmy a organizácie a prispôsobiť vašu exportnú ponuku požiadavkám a špecifikám cieľovej skupiny na zahraničnom trhu. Toto know-how môže výrazne zvýšiť šancu na úspech vášho exportu a zároveň ušetriť čas a peniaze.

Na základe informácií od klientov SCHWARZ & PARTNER vyhodnotí, vykoná analýzu a na základe svojich skúseností a pilotných interview s cieľovou skupinou na zahraničnom trhu pomôže zákazníkovi prispôsobiť pozíciu na exportnom trhu a vypracuje súvisiacu ponuku, vrátane absolútnych a relatívnych konkurenčných výhod pre exportnú cieľovú skupinu.

SCHWARZ & PARTNER sa špecializuje na projekty export marketingu a interkultúrnej komunikácie a managementu v rôznych krajinách, v ktorých tieto projekty musia byť často vykonávané v rovnakom čase a zákazník potrebuje len jedného partnera na realizáciu celého projektu. SCHWARZ & PARTNER pracuje podľa požiadaviek konkrétneho projektu a hľadá inovatívne nástroje a riešenia exportného marketingu pre jeho realizáciu. V priebehu viac ako 20-tich rokov SCHWARZ & PARTNER vybudovala silnú sieť partnerov, odborníkov a multiplikátorov v rôznych krajinách sveta.

Každý v tíme SCHWARZ & PARTNER hovorí niekoľkými jazykmi, vrátane nemeckého, anglického a ruského, a taktiež má veľa rokov medzikultúrnych skúseností a ich prístup v rokovaní je orientovaný priamo k zákazníkovi. Pracujeme podľa konkrétnych potrieb konkrétneho klienta v rôznych regiónoch sveta.

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov