ORIENTAČNÁ NABÍDKA SEMINÁROV V ČEŠTINE OD SCHWARZ & PARTNER

Portfólio našich služieb a témy seminárov, ktoré ponúkame, sú rôzne. Bežne prispôsobujeme ponuku seminárov podľa konkrétnych potrieb konkrétneho klienta. Nižšie je orientačná ponuka seminárov v českom jazyku.

“Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”

“Prvky NLP a zdroj prístupu pre obchodné rokovania v zahraničí”

“Úspešná exportná komunikácia – 3 “P” SCHWARZ & PARTNER”

“Nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup”

“Veľtrhy ako efektívny nástroj pre váš export marketing”

“Interkultúrna komunikácia a úspech rokovania v zahraničí – Európa vs. krajiny arabského sveta”

“Internet+ – efektívna multikultúrna komunikácia pre váš export”

“Ako sa vyhnúť chybám, ktoré sú typické pre slovenských a českých vystavovateľov, spoluvystavovateľov a odborné návštevníky na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v Rakúsku”

“Exportná komunikácia vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku”

“Obchodná nemčina pre váš úspech na medzinárodných veľtrhoch a podujatiach v Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku”

V prípade vášho záujmu s Vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétneho projektu.

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov