HOTELIA – PHILOXENIA

HOTELIA – medzinárodný veľtrh hotelového vybavenia – všetko o hoteloch, reštauráciách a kaviarňach a PHILOXENIA – veľtrh cestovného ruchu – 13.-15. November 2020 – medzinárodné veletržné a kongresové centrum Solún, Grécko

Veľtrh je určený pre hotelierov, architektov, maliarov, stavebné firmy a odborníkov z reštaurácií, kaviarní a cestovného ruchu. Výhodou je, že paralelne sa koná veľtrh cestovného ruchu PHILOXENIA, ktorý poskytuje konkurenčnú výhodu s výrazným nárastom počtu návštevníkov, ktorí zastupujú cestovný ruch v krajine. Minuloročný veľtrh zaznamenal 36 % nárast počtu návštevníkov.

Oba veľtrhy hostily 615 vystavovateľov z 22 krajín a návštevníky zo 47 krajín, ktorí vyjadrili dôveru v tento veľtrh, ktorý slúži ako hnacia sila pre nové partnerstvá a obchodné dohôdy – pre 4000 obchodných rokovaní medzi vystavovateľmi a 200 kupujúcimi návštevníkmi z rôznych krajín.

Obory veľtrhu:

VYBAVENIE A REKONŠTRUKCIA – nábytok, vnútorné a vonkajšie sedenie, posteľná bielizeň, matrace, záclony, čalúnenie, koberce, osvetlenie, tieniace systémy, stavebné materiály, dekorácie, podlahy, lištovanie, dvere a okná, sanitárna keramika, bazény, horúce vane, spa, elektrické zariadenia, energeticky úsporné systémy, fotovoltaika, klimatizácia-vetranie, chladenie-kúrenie

VARENIE A SERVÍROVANIE – výrobky a suroviny na varenie, pekárenské výrobky, obilniny, oleje a tuky, syry a mliečne výrobky, hotové jedlá, morské plody, omáčky a polievky, džemy a marmelády

KÁVA A NÁPOJE – káva, nápoje, čaje, sirupy, džúsy, voda, pivo, limonády

TECHNOLÓGIE – website marketing, digitálne technológie, rezervačné systémy, hotel marketing & management, sociálne médiá a aplikácie, web design, audiovizuálne systémy

VYBAVENIE KUCHÝŇ A REŠTAURÁCIÍ – chladničky s mrazničkou, rúry, kávovary, servírovacie potreby, stravovacie zariadenia, bufetový a šalátový bar, balenie, čistiace materiály a stroje

ČISTENIE A ÚDRŽBA – hygienické zariadenia

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu nás kontaktujte na telefóne (viberu) alebo e-mailom.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel./viber: +420 603 278 654

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí, vrátane vk.com
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • „Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska“
 • „Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí“
 • „Úspešná exportná komunikácia – 3 „P“ SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export“
 • „Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup“

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept „5 zmyslov“
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia „5 zmyslov“
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov