SCHWARZ & PARTNER, spol. s r. o.

IČO:  25639072

Spisová značka:  C 57073 vedená u Městského soudu v Praze  Den zápisu:  19. ledna 1998

Sídlo: Praha 1 – Staré Město, Benediktská 691/5, PSČ 11000

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

Email: export (at) export-marketing.eu

Tel.: +420 603 278 654

V prípade vášho záujmu s Vami preberieme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétneho projektu.

Kontaktujte nás na vyše uvedenom telefónnom čísle (viberu) alebo emailu.

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

  • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
  • identifikácia cieľových skupín pre export
  • výskum trhu a pilotné interview pre export
  • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
  • identifikácia komunikačných kanálov pre export
  • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

  • vypracovanie stratégie digital export
  • prístup podľa cieľových skupín
  • taktika digital export
  • vypracovanie webových prezentácií pre export
  • SEO & SEM
  • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí, vrátane vk.com
  • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

  • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
  • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
  • “Úspešná exportná komunikácia – 3 “P” SCHWARZ & PARTNER”
  • “Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export”
  • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

  • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
  • inovatívny koncept “5 zmyslov”
  • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
  • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
  • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
  • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

  • B2B rokovania
  • medzinárodné veľtrhy
  • medzinárodné obchodné misie
  • prezentácie a konferencie
  • PR a networking
  • tlačová konferencie
  • inzercia “5 zmyslov”
  • internet marketing
  • direct marketing
  • referenčný marketing
  • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

  • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
  • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
  • prezentácie, workshopy, networking
  • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov