ZRKADLOVÉ NEURÓNY

Ak chceme pochopiť niektoré základné princípy toho, ako funguje ľudské vedomie a podvedomie, a aký vplyv to má na komunikáciu s inými ľuďmi, dostávame do rúk veľmi efektívny a dôležitý nástroj pre vylepšenie vzťahov a vnímanie iných ľudí a môžeme v krátkom čase dosiahnuť trvalé zmeny v budovaní tímov a úspešnej intuitívnej komunikácie medzi členmi tímu.

Predstavujeme Vám novú metodiku, ktoré ponúka zaujímavé možnosti aktívnym zapájaním podvedomia, vrátane zrkadlových neurónov pre budovanie úspešného intuitívneho tímu.

Budovanie úspešného intuitívneho tímu – inovatívne techniky podvedomého vyladenia a poznania vnútorného duševného stavu pozorovaním vonkajších signálov členov tímu na úspešné riešenie úloh a vytvorenie úspešného tímu založeného na technológii interkultúrnej komunikácie cez zrkadlové neurónovy a prvky terapie pomocou energosystémů.

Objav zrkadlových neurónov v roku 1992 tímom vedcov univerzite v Parme, v Taliansku, bola hlavná téma podujatia v oblasti porozumenia vzniku mnohých duševných procesov, vrátane v oblasti komunikácie a spolupráce, do tej doby, nevysvetliteľné.
V dnešnej dobe sa koncept zrkadlových neurónov stáva stále viac populárným a módným v mnohých oblastiach, a to najmä keď je dôležité pochopiť zámery a myslenie iného subjektu, empatie, napodobňovanie (imitácia) a vzdelávanie.

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov