CIRE – JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH MEDZINÁRODNÝCH VEĽTRHOV ROBOTIKY V ČÍNE V ROKU 2020

6.-9. marca 2020, Tianjin – výstavné centrum v Meijiang Convention & Exhibition Center.

Tianjin je dôležité priemyselné mesto Severnej Číny, asi 120 km na východ od Pekingu a s jeho 15 568 700 obyvateľmi, je štvrté najväčšie mesto Číny a tiež dôležitým prístavom, ktorý je jedným z najdôležitejších prístavov pre export a import hlavného mesta Peking (cesta vlakom IC trvá z Pekingu do Tianjin 30 minút, z centra mesta asi 30 minút na výstavné centrum). Tianjin je jeden z najdôležitejších regiónov pre výskum a vývoj vo výrobných odvetviach.

Výstavná plocha: 15 000 ㎡
Najviac sú zastúpené obory: priemyselné roboty, servisné roboty, systémové integrátory, robotické funkčné príslušenstvo, hardwary a softwary, vývoj robotov pre priemyselné platformy, 3D tlač.

Očakáva sa, že veľtrh CIRE v r. 2020 priláka viac ako 80 000 návštevníkov a 400 vystavovateľov z viac ako 20 krajín a regiónov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu, nás kontaktujte na telefóne (viber) alebo e-mailom nižšie.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel./viber: +420 603 278 654

 

 

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov