THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR

5.-13. september 2020 – International Exhibition Centre Solún

veľtrh spotrebiteľov, ktorého kľúčovým prvkom sú inovatívne technologie podnikania, je najdôležitejším veľtrhom v Grécku a na Balkáne.

TIF pôsobí ako pól príťažlivosti pre všetky vekové kategórie. Jeden z jeho unikátných vlastností je účasť mladých ľudí, ktoré priťahujú inovácie a najmodernejšie technológie prezentované na veľtrhu (umelá inteligencia, robotika, internet, veľký objem dát).

Veľtrh s viac ako 81letou históriou bol vždy jedným z najdôležitejších medzinárodných podujatí gréckeho finančného, kultúrneho, sociálneho a hospodárskeho života. V čase, keď Grécko hľadalo spôsob, ako von z recesie, je využitie komparatívnych výhod a posilňovanie inštitúcií pre rozvoj, ako tento veľtrh, obzvlášť dôležité.

Prečo sa zúčastniť veľtrhu?

 • jediný veľtrh so zaručeným vysokým počtom návštevníkov
 • vo výrobnom priemysle sa objavia nové technológie a moderné aplikácie, zatiaľ čo obchodná orientácia veľtrhu prispieva k rastu spoločností, zvyšuje ich vývoz a umožňuje im uzavrieť prospešné obchodné partnerstvo
 • prilákanie tisícov návštevníkov z Grécka a zo zahraničia zaručuje najlepšiu možnú propagáciu vystavovateľov a ich produktov a služieb
 • paralelné rekreačné akcie pokrývajú širokú škálu tém

Oblasti veľtrhu, na ktoré sa návštevníci môžu tešiť:

Zábavný Park “Digital Greece” – viac ako 100 začínajúcich podnikov zo širšieho sektora digitálnych technológií, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, audiovizuálneho sektora, hier, animácií atď. predstaví svoje nápady, produkty a služby. Zábavný park “Digital Greece” zahŕňa diskusie, prejavy odborníkov a profesionálnych analytikov, ktoré sú k dispozícii verejnosti

TIF je najmocnejším prostriedkom na prepojenie automobilového priemyslu – výstava predstaví nové automobilové a motocykľové modely, palivo, vybavenie opravní a náhradné diely, bezpečnostné systémy, multimédiá, a automobilové audio. Podujatie sa uskutoční za účasti spoločností, ktoré používajú alternatívne formy paliva (kvapalný plyn – zemný plyn – elektrina).

Vlasy, krása a móda – mladí grécki dizajnéri a skúsení make-up umelci predstavia živé maľby a iné výtvory

Gastronómia – séria podujatí sa bude konať s cieľom propagovať výrobky gréckych výrobcov, zdôrazniť chute a darčeky z celého Grécka, ktorých cieľom je zaviesť grécke výrobky pre širšiu verejnosť

Akadémia – toto je miesto stretnutia vzdelávacej komunity – inovatívne nápady, úspešné tematické výstavy o vzdelávaní a pracovných príležitostiach. Návštevníci môžu získať informácie o nových akciách, vzdelávacích programoch a možnostiach prepojenia pracovných miest, vzdelávania, akreditácie, kariérnych konzultácií a služieb.

Energie – táto tematická výstava predstaví inovatívne riešenia zamerané na úspory energie v kombinácii s najlepšou možnou efektívnosťou, integráciou aplikácií a čistých technológií.

Hudobné udalosti – poskytovanie zábavy na veľtrhu TIF, každú noc v 21: 30 bude hudobná udalosť pozývať desiatky tisíc návštevníkov veľtrhu na veľkú fiestu na hudobnej scéne pod oblúkom TIF.

E-gaming – inovatívna téma bude zahŕňať mimoriadne úspešný e-gaming festival. Tisíce mladých ľudí a fanúšikov elektronických hier sa zúčastnia najväčšieho herného festivalu na Balkáne a vytvoria “najhorúcejšiu” hernú scénu, ktorá opäť presahuje všetky očakávania.

V roku 2018 TIF dokonca zvýšil návštevnosť, keď sa mu podarilo prilákať 283 853 návštevníkov v porovnaní s 263 724 návštevníkmi v roku 2017. Ľudia všetkých vekových kategórií nadšene prijali veľtrh a zmenili ho na najväčší za posledných 20 rokov. Zúčastnilo sa viac ako 1500 vystavovateľov, ktorí pokrývajú 100 % výstavného priestoru. Toto je najdôležitejšia výstavná udalosť v Grécku a jedna z najdôležitejších udalostí v juhovýchodnej Európe.

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu nás kontaktujte na telefóne (viberu) alebo e-mailom.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel./viber: +420 603 278 654

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov