ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW

21.- 24. február 2020 – výstavisko Metropolitan Expo Exhibition Centre, Atény

33. ročník medzinárodného veľtrhu šperkov, hodiniek a drahokamov

V roku 2019 veľtrh zaznamenal 15 % nárast počtu návštevníkov. Koná sa každoročne a je to najväčší veľtrh šperkov a hodiniek v krajine a je najdôležitejším veľtrhom v oblasti šperkov, ktorý slúži ako najväčší miesto stretnutia pre profesionálov z tejto oblasti. Boli tu prezentované najnovšie trendy a vzory šperkov a hodiniek, najnovší vývoj v oblasti výroby šperkov, ako aj nové nápady pre zobrazenie šperkov.

Medzi účastníkmi boli výrobcovia, dielne, dizajnéri, dovozcovia a zástupcovia šperkárskych a hodinárskych spoločností. V roku 2018 sa na veľtrhu zúčastnilo 389 vystavovateľov na ploche 12 000 m2 a 3 572 návštevníkov.

Prečo navštíviť grécky veľtrh šperkov?

 • toto je najuznávanejšia medzinárodná výstava šperkov v Grécku, ktorú si vybrali vedúce grécke spoločnosti
 • zoznámite sa s gréckym šperkovým dizajnom, ktorý je inšpirovaný tisícročnou tradíciou
 • preskúmate potenciál gréckeho trhu šperkov v súvislosti s rastúcim prílivom cestovného ruchu
 • možno získate a nadviažiete kontakty s novými dodávateľmi

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu nás kontaktujte na telefóne (viberu) alebo e-mailom.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel. viber: +420 603 278 654

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov