INTERTOOL 2020

12.-15. mája 2020

najdôležitejší rakúsky veľtrh priemyselných technológií, Viedeň

Spoločnosť SCHWARZ & PARTNER ako výhradné oficiálne zastúpenie na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy, pozýva vystavovateľov k účasti na  veľtrhoch priemyselných technológií a inovácií, ktoré sa konajú vo Viedni raz za 2 roky.

Už pravidelne sa na tomto dôležitom a prestížnom rakúskom veľtrhu prezentujú slovenské a české firmy.

V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenska a SOPK v Bratislave sa pripravuje spoločný stánok slovenských firiem.

Spoločnosti z Českej republiky by sme chceli informovať, že sa plánuje, v spolupráci s agentúrou Czechtrade, spoločný stánok českých firiem.

Schwarz & Partner zastupuje tieto veľtrhy vo Viedni už od roku 2003.

 

 

 

Na veľtrhu INTERTOOL 2018 sa aktívne zapojily aj slovenské spoločnosti, ktoré sa prezentovali na spoločnom stánku. Veľtrh hodnotil aj ing. Vladislav Oros z oddelenia zahraničných vzťahov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave: „Na tohtoročnom veľtrhu bolo neporovnateľne viac a dôležitejších vystavovateľov ako pred dvoma rokmi. Dominovali sofistikované stroje a zariadenia na obrábanie kovov a robotické centrá. Prejavilo sa to aj na väčšej návštevnosti a naše firmy mali  počas výstavy tiež zaujímavé rokovania. Z expozícií väčšiny vystavovateľov bolo jednoznačne cítiť, že nemecké, rakúske a ďalšie firmy sú v progrese a ponúkali  nove sofistikované produkty. Zástupcovia našich firiem mali tak  možnosť vidieť súčasné trendy v oblasti strojárenstva a svoju účasť na podujatí hodnotili kladne.“

 

 

Profily vystavovateľov:

– formovacie stroje

– obrábacie stroje na rezanie

– brúsne obrábacie stroje

– ostatné stroje a nástroje

– priemyselný software a inžinierstvo

– priemyselné roboty, technológie, manipulácia s náradím

– presné nástroje

– technológie povrchových úprav

– zabezpečenie kvality, testovanie a meranie

– fluidná technika

– komponenty, diely a príslušenstvo

– prevádzkové zariadenie a bezpečnosť

– manipulácia a skladovacia technika

– výroba, servis a služby

– inštitúcie, združenia, vydavateľstvá

Cieľové skupiny návštevníkov:

– obrábanie kovov

– kovospracujúci priemysel

– stroje a zariadenia

– automobilový priemysel / vozidlá

– inžinierske služby

– velkoobchodníci a distributori

– výskumné inštitúcie

– vzdelávacie inštitúcie

Ako je už známe, rakúsky priemysel je jedným z najmodernejších v strednej a východnej Európe, ako aj v juhovýchodnej Európe. Najvýznamnejšie veľtrhy priemyselných technológií a inovácií sú optimálnou platformou pre prezentáciu priemysľa, inovácií a investičných príležitostí pre rôzne CEE-SEE regióny.

INTERTOOL v susednej Viedni je tradičný najväčší veľtrh priemyselných technológií a inovácií, veľtrh, ktorý je v podvedomí súčasnej generácie managementu a odborníkov a je súčasťou úspešného rozvoja rakúskeho priemyslu a obrovského rastu exportu v posledných 20 rokoch. Pre mnohých rakúskych podnikateľov a inžinierov je INTERTOOL tradičným symbolom úspechu rakúskeho priemyslu.

Priemyselný trh Rakúska je samozrejme špecifický a náročný, ale v prípade dôkladného spracovania a solidného správania na tomto trhu sľubuje dobré príležitosti pre podnikanie a stabilné obchodné kontakty.

Rakúske spoločnosti sú orientované na export, ale v konkurenčnom prostredí hľadajú najlepšie ponuky na trhu na základe optimalizácie pomerov kvalita-cena. Z tohto dôvodu, slovenské spoločnosti, ktoré môžu ponúknuť zaujímavé, kvalitné a inovatívne riešenia, a za dobrú cenu, určite majú šancu na rakúskom trhu priemyselných technológií a inovácií, či už v oblasti obrábania kovov, priemyselnej automatizácie alebo v oblasti spájania materiálov.

Tradičný INTERTOOL v susednej Viedni je optimálnou platformou pre nadviazanie nových obchodných kontaktov a prezentácie inovácií. INTERTOOL navštevujú najmä majitelia firiem, manažéri, riaditeľia výroby z Rakúska a Nemecka, ale aj obchodníci a riaditeľia firiem, najmä malých a stredných podnikov zo susedného Maďarska, Českej republiky, Slovinska a Chorvátska.

V posledných rokoch INTERTOOL vo Viedni tiež zaznamenal prudký nárast záujmu iných štátov východnej Európy, aj z Ázie.

Informácie o výstave sú v nemčine a angličtine: http://www.intertool.at

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu, nás kontaktujte na telefóne (viber) alebo e-mailom nižšie.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel./viber: +420 603 278 654

 

 

 

 

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov