INTERTOOL 2020

12.-15. mája 2020

najdôležitejší rakúsky veľtrh priemyselných technológií, Viedeň

Spoločnosť SCHWARZ & PARTNER ako výhradné oficiálne zastúpenie na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy, pozýva vystavovateľov k účasti na  veľtrhoch priemyselných technológií a inovácií, ktoré sa konajú vo Viedni raz za 2 roky.

Už pravidelne sa na tomto dôležitom a prestížnom rakúskom veľtrhu prezentujú slovenské a české firmy, ktoré by sme chceli upozorniť, ak ešte nevystavovali na veľtrhoch Reed Exhibitions Messe Wien v Rakúsku, majú možnosť využiť lukratívnu ponuku REED STARTER, vrátane 30 % zľavy z výstavnej plochy (pri objednávke stánku 6m2 – 24m2 max).

Schwarz & Partner zastupuje tieto veľtrhy vo Viedni už od roku 2003. Radi vám poradíme s účasťou na tejto prestížnej udalosti za výhodných podmienok.

 

 

 

Na veľtrhu INTERTOOL 2018 sa aktívne zapojily aj slovenské spoločnosti, ktoré sa prezentovali na spoločnom stánku. Veľtrh hodnotil aj ing. Vladislav Oros z oddelenia zahraničných vzťahov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave: „Na tohtoročnom veľtrhu bolo neporovnateľne viac a dôležitejších vystavovateľov ako pred dvoma rokmi. Dominovali sofistikované stroje a zariadenia na obrábanie kovov a robotické centrá. Prejavilo sa to aj na väčšej návštevnosti a naše firmy mali  počas výstavy tiež zaujímavé rokovania. Z expozícií väčšiny vystavovateľov bolo jednoznačne cítiť, že nemecké, rakúske a ďalšie firmy sú v progrese a ponúkali  nove sofistikované produkty. Zástupcovia našich firiem mali tak  možnosť vidieť súčasné trendy v oblasti strojárenstva a svoju účasť na podujatí hodnotili kladne.“

Tešíme sa na budúci ročník veľtrhu INTERTOOL, ktorý sa bude konať v roku 2020.

 

Profily vystavovateľov:

– formovacie stroje

– obrábacie stroje na rezanie

– brúsne obrábacie stroje

– ostatné stroje a nástroje

– priemyselný software a inžinierstvo

– priemyselné roboty, technológie, manipulácia s náradím

– presné nástroje

– technológie povrchových úprav

– zabezpečenie kvality, testovanie a meranie

– fluidná technika

– komponenty, diely a príslušenstvo

– prevádzkové zariadenie a bezpečnosť

– manipulácia a skladovacia technika

– výroba, servis a služby

– inštitúcie, združenia, vydavateľstvá

Cieľové skupiny návštevníkov:

– obrábanie kovov

– kovospracujúci priemysel

– stroje a zariadenia

– automobilový priemysel / vozidlá

– inžinierske služby

– velkoobchodníci a distributori

– výskumné inštitúcie

– vzdelávacie inštitúcie

Ako je už známe, rakúsky priemysel je jedným z najmodernejších v strednej a východnej Európe, ako aj v juhovýchodnej Európe. Najvýznamnejšie veľtrhy priemyselných technológií a inovácií sú optimálnou platformou pre prezentáciu priemysľa, inovácií a investičných príležitostí pre rôzne CEE-SEE regióny.

INTERTOOL v susednej Viedni je tradičný najväčší veľtrh priemyselných technológií a inovácií, veľtrh, ktorý je v podvedomí súčasnej generácie managementu a odborníkov a je súčasťou úspešného rozvoja rakúskeho priemyslu a obrovského rastu exportu v posledných 20 rokoch. Pre mnohých rakúskych podnikateľov a inžinierov je INTERTOOL tradičným symbolom úspechu rakúskeho priemyslu.

Priemyselný trh Rakúska je samozrejme špecifický a náročný, ale v prípade dôkladného spracovania a solidného správania na tomto trhu sľubuje dobré príležitosti pre podnikanie a stabilné obchodné kontakty.

Rakúske spoločnosti sú orientované na export, ale v konkurenčnom prostredí hľadajú najlepšie ponuky na trhu na základe optimalizácie pomerov kvalita-cena. Z tohto dôvodu, slovenské spoločnosti, ktoré môžu ponúknuť zaujímavé, kvalitné a inovatívne riešenia, a za dobrú cenu, určite majú šancu na rakúskom trhu priemyselných technológií a inovácií, či už v oblasti obrábania kovov, priemyselnej automatizácie alebo v oblasti spájania materiálov.

Tradičný INTERTOOL v susednej Viedni je optimálnou platformou pre nadviazanie nových obchodných kontaktov a prezentácie inovácií. INTERTOOL navštevujú najmä majitelia firiem, manažéri, riaditeľia výroby z Rakúska a Nemecka, ale aj obchodníci a riaditeľia firiem, najmä malých a stredných podnikov zo susedného Maďarska, Českej republiky, Slovinska a Chorvátska.

V posledných rokoch INTERTOOL vo Viedni tiež zaznamenal prudký nárast záujmu iných štátov východnej Európy, aj z Ázie.

Informácie o výstave sú v nemčine a angličtine: http://www.intertool.at

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí, vrátane vk.com
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • „Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska“
 • „Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí“
 • „Úspešná exportná komunikácia – 3 „P“ SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export“
 • „Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup“

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept „5 zmyslov“
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia „5 zmyslov“
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov