SPORTEXPO

8.-12. apríl 2020 – 5. medzinárodná unikátna športová výstava

Športové podujatie pre všetkých, ktorí sa podieľajú na akejkoľvek forme športových aktivít zameraných na posilnenie športového vedomia a správania.

Veľtrh je určený pre športové organizácie, kluby, športovce, študenty, trénery, športové fyzioterapeuty zo všetkých športových kategórií v Grécku a v zahraničí, ako aj pre ľudí, ktorí milujú cvičenie.

Priebežné informácie o vývoji v sektore
Prezentácia nových športových potrieb a výrobkov
Prezentácia gréckych regiónov ako športových turistických centier
Organizovanie paralelných podujatí

Paralelné podujatia a športové stretnutia umožnia návštevníkom zúčastniť sa veľtrhu interaktívnym spôsobom. Vytvorením miest s olympijskými športami môžu byť návštevníci lepšie informovaní a lepšie ich spoznať. Pre tento účel sú špeciálne navrhnuté miesta – beach volejbalové kurty, priestor pre basketbal, volejbal, hádzanú, wrestling, veslovanie, cyklistiku, atletiku, šerm, streľbu, ping pong, šachy, taekwondo, plávanie, gymnastiku, rytmickú gymnastiku, džudo, plachtenie a päťboj.

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu nás kontaktujte na telefóne (viberu) alebo e-mailom.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel./viber: +420 603 278 654

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov