VIIF – medzinárodný priemyselný veľtrh vo Vietname – 2021

Našou novinkou je pozvanie na jesennú udalosť roka 2020, ktorou je veľtrh VIIF – 30. ročník medzinárodného priemyselného veľtrhu, ktorý sa koná každoročne už od roku 1991 a prebehne v dňoch 6.-8. októbra 2021 vo Vietname. Veľtrh je akciou na podporu obchodu s najdlhšou a najprestížnejšou históriou vývoja vietnamského priemyslu a je hrdý na to, že je jednou z najväčších a najprestížnejších ekonomických udalostí vo Vietname.

Úspechom predchádzajúceho ročníka bola účasť viac ako 350 domácich a zahraničných vystavovateľov (z iných krajín napr. Kórea, Čína, Taiwan, India, Hongkong, Taliansko, Nemecko) s viac ako 400 stánkmi na ploche takmer 10 000 m2.

VIIF 2021 bude pre tuzemské i medzinárodné spoločnosti príležitosťou pre ich prezentáciu, predstavenie a propagáciu svojich produktov a technológií na trhu i potenciálnym zákazníkom, VIIF bude miestom pre podnikanie s podporou obchodu, prispôsobovanie podnikov a rozšírenie ich trhov.

Odbory veľtrhu: stroje a zariadenia, obrábacie stroje, nástroje, kovoobrábacie stroje, elektrické zariadenia, automatizácia, podporné a iné priemyselné odvetvia.

Tešíme sa na Vašu účasť.

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefóne (viberu) alebo emailu.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

Email: export (at) export-marketing.eu

Tel./viber: +420 603 278 654

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov