INFACOMA – AQUATHERM

február 2020 – výstavné centrum MEC Peania, Grécko – medzinárodný veľtrh stavebníctva, stavebných materiálov, izolácií, okien a dverí, klampiarských prací, prípravy stavebných procesov a stavebných technológií

V roku 2018 sa na veľtrhu zúčastnilo viac ako 260 vystavovateľov a viac ako 24 000 návštevníkov z 18 krajín navštívilo veľtrh, uskutočnilo sa 500 stretnutí B2B. Veľtrh sa koná na výstavnej ploche 12 000 m2, ktorá poskytuje vystavovateľom všetko, čo potrebujú.

Obory veľtrhu:
REALIZÁCIA STAVIEB: konštrukčné materiály a systémy, farbenie, nátery, sadrové dosky, panely, strešné tašky-tehly
IZOLÁCIA A OCHRANA: fasádne systémy a vonkajšie nátery, rámy, rolety-ochrana proti hmyzu, dvere, okná, stavebné sklo, podlaha a strop
STROJE: stroje a zariadenia, nástroje, rámové stroje, stavebné stroje a nástroje

Účasť na veľtrhu predstavuje pre slovenských a zahraničných vystavovateľov jedinečnú príležitosť prezentovať svoje produkty a služby na medzinárodnej scéne, najmä v Grécku, kde nie sú v oblasti stavebníctva všetky oblasti a možnosti vyčerpané. Stavebné spoločnosti majú možnosť prezentovať svoje služby priamo potenciálnym novým obchodným partnerom.
Pozývame Vás k účasti v najväčšom veľtrhu v oblasti stavebníctva – rekonštrukcie, izolácie, kúrenie, klimatizácia, úspory energie, bazény, spa a wellness nie len pre obchodné priestory, ale aj pre hotelové komplexy!

Štatistika situácie na trhu v sektore stavebníctva v Grécku ukazuje obrat tohto odvetvia podľa segmentov od roku 2011 do roku 2017, a podľa predpovede spoločnosti Statista bude obrat v r. 2023 okolo 10 381 miliónov Eur.

V Grécku je tiež veľmi podporovaný cestovný ruch. V tomto roku bolo schválených 334 miliónov Eur na vybrané projekty v oblasti cestovného ruchu, vrátane výstavby nových hotelov, turistických osad, športových zariadení a nákupného centra, na ktorých bude tiež ponúkaných veľa nových pracovných príležitostí.

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu nás kontaktujte na telefóne (viberu) alebo e-mailom.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel./viber: +420 603 278 654

 

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov