Tvorba koncepcií projektov medziregionálnej spolupráce, príprava a realizácia medziregionálnych stretnutí, tematických obchodných misií, medzinárodných fór v regióne v rôznych krajinách světa od SCHWARZ & PARTNER

Tvorba koncepcií projektov medziregionálnej spolupráce, príprava a realizácia medziregionálnych stretnutí, tematických obchodných misií, medzinárodných fór v regióne v rôznych krajinách světa od SCHWARZ & PARTNER

SCHWARZ & PARTNER pracuje s rôznymi regiónmi z rozličných krajín od roku 1998. Počas tejto doby tím SCHWARZ & PARTNER zhromáždil vynikajúce skúsenosti v oblasti zahraničných medziregionálnych projektov a dosiahol unikátneho know-how, vrátane inovatívnych konceptov medziregionálnej spolupráce, ako je  napr. medziregionálna exportná iniciatíva.

Rozvoj jednotlivých koncepcií s ohľadom na funkcie, rozvoj a jedinečný potenciál daného regiónu, na základe predbežného prieskumu trhu priamo v cieľových regiónov potenciálnych partnerov pre spoluprácu, je pevným základom úspechu daného projektu medziregionálnej spolupráce.

Spoločnosť SCHWARZ & PARTNER, ktorá úspešne pracuje na tvorbe koncepcií a realizácii rôznych medzinárodných projektov v rôznych krajinách od roku 1998 vytvorila sieť partnerov v rôznych smeroch spolupráce a v rôznych odvetviach hospodárstva.

Napríklad v oblasti priemyslu SCHWARZ & PARTNER spolupracuje v Českej republike s 60 zväzmi a združeniami, 65 priemyseľnými komorami, s 8 rozvojovými agentúrami a s viac ako 30 profesionálnymi tlačovými médiami. Vo vlastnej databázi firiem z oblasti priemyseľnej techniky má SCHWARZ & PARTNER asi 4 000 kontaktov na firmy a organizácie nie len v Českej republike.

Aktívna spolupráca s médiami, multiplikátormi a cieľovými skupinami v cieľovom regióne a krajine pred, počas a po skončení pracovnej návštevy regionálnej delegácie, vám umožní využiť synergie rôznych komunikačních kanálov s cieľovými skupinami.

Inovatívny koncept, jedinečné know-how a dobre premyslená organizácia činností od SCHWARZ & PARTNER je stabilným základom pre úspech projektov našich klientov v zahraničí.

V prípade vášho záujmu s Vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétneho projektu.

Kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle (viberu) alebo e-mailom.

kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí, vrátane vk.com
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • „Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska“
 • „Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí“
 • „Úspešná exportná komunikácia – 3 „P“ SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export“
 • „Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup“

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept „5 zmyslov“
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia „5 zmyslov“
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov