Spolupráca so združeniami, asociácmi a zväzmi

SCHWARZ & PARTNER, úspešne pracuje na príprave koncepcie a realizácie rôznych medzinárodných projektov v rôznych krajinách od roku 1998. SCHWARZ & PARTNER má vytvorenú sieť partnerov v rôznych oblastiach spolupráce.

Spolupracuje so združeniami, asociácmi a zväzmi v rôznych krajinách západnej, strednej a východnej Európy, najmä na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Slovinsku, Ruskej federácii a iných. Ponúka komplexný súbor služieb a pracuje na základe projektov, berúc do úvahy špecifiká a požiadavky každého zväzu, združenia alebo asociácie.

Hlavné body spolupráce:

– informačné (poskytovanie informácií o aktuálnych medzinárodných veľtrhov a konferencií v Európe)

– veľtrhy (stretnutie s organizátormi veľtrhov, zabezpečiť osobitné podmienky pre odborové organizácie a združenia a ich členov na účasť a návštevu na medzinárodných veľtrhoch v Európe, sprostredkovanie B2B stretnutia na veľtrhoch)

– organizačné (vytváranie koncepcií medzinárodných obchodných rokovaniach, s účasťou odborových organizácií z rôznych krajín, spolupráca pri prijatí delegácií zo zahraničia)

– poradenstvo a konzultácie (v oblasti interkultúrnej komunikácie a managementu a exportného marketingu)

Medzinárodný charakter siete spoločnosti SCHWARZ & PARTNER, dlhodobé kontakty v rôznych priemyselných odvetví v rôznych krajinách a bohaté skúsenosti z úspešných projektov, umožniť spoločnosti SCHWARZ & PARTNER poskytnúť vysokú úroveň služieb pre odborové organizácie a združenia a ich členov vo viacerých európskych krajinách.

V prípade vášho záujmu s Vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétneho projektu.

Kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle (viberu) alebo e-mailom.

kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí, vrátane vk.com
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • „Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska“
 • „Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí“
 • „Úspešná exportná komunikácia – 3 „P“ SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export“
 • „Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup“

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept „5 zmyslov“
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia „5 zmyslov“
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov