DETROP – ARTOZYMA

DETROP – 29. medzinárodná výstava potravín, nápojov, strojov, zariadení a obalov

a ARTOZYMA – 9. medzinárodná výstava pekární, cukroviniek, surovín, zariadení a výrobkov v termíne 22.- 24. februára 2020 – veletržné a kongresové centrum Solún – najväčšia udalosť v tejto oblasti.

Minulý rok sa veľtrh skončil 27 % nárastom počtu návštevníkov. Tento dynamický sektor, ktorý zohráva vedúcu úlohu v gréckej ekonomike, ponúka produkty z celého Grécka, tiež miestne produkty, tovary s vysokou pridanou hodnotou, potraviny súvisiace so spôsobom života, zvykmi a kultúrov jednotlivých regiónov, inovatívne jedlo a víno a destiláty.

Obory veľtrhu:

POTRAVINY A NÁPOJE – suroviny pre potraviny, morské plody, sušené ryby, morské plody z fariem, pekárske a cukrárske výrobky, organické produkty – sušené ovocie, cukor, výrobky, syry a mliečne výrobky, džem, med, cestoviny, obilniny, strukoviny, olivový olej, olivy a olivový výrobky, hotové jedlá, mrazené potraviny, zelenina, káva, nápoje, pivo, sirupy, voda, nealkoholické nápoje, konzervované potraviny, víno, alkoholické nápoje, destiláty, mäsa a mäsové výrobky, lahôdky, korenia, bylíny, dresinky a dipy, omáčky, certifikačné orgány a akreditačné služby, obchodné komory, profesionálne médiá
STROJE NA SPRACOVANIE POTRAVÍN A BALENIE – priemyselné chladiace zariadenia supermarketov, ľahké vozidla pre obchodné účely, čistiace prostriedky, jednorazové spotrebiče, informačné systémy, etikety

 

V prípade vášho záujmu o účasť na veľtrhu nás kontaktujte na telefóne (viberu) alebo e-mailom.

Kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

E-mail: export (at) export-marketing.eu, tel. viber: +420 603 278 654

 

PRE VÁŠ EXPORT MARKETING

 • identifikácia konkurenčných výhod na zahraničných trhoch
 • identifikácia cieľových skupín pre export
 • výskum trhu a pilotné interview pre export
 • segmentácia trhu a určenie postavenia na trhu spoločnosti
 • identifikácia komunikačných kanálov pre export
 • vytvorenie konceptu exportnej komunikácie

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracovanie stratégie digital export
 • prístup podľa cieľových skupín
 • taktika digital export
 • vypracovanie webových prezentácií pre export
 • SEO & SEM
 • komunikácia prostredníctvom sociálných sietí
 • internacionalizácia e-shopov

PORADENSTVO A ODBORNÉ SEMINÁRE PRE VÁŠ EXPORT

 • “Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”
 • “Prvky NLP a zdrojový prístup pre obchodné rokovania v zahraničí”
 • “Úspešná exportná komunikácia”
 • 3 “P” SCHWARZ & PARTNER
 • “Nová stredná trieda v Ázii – swiss prístup”

SLUŽBY PRE ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH V ZAHRANIČÍ

 • výber veľtrhov podľa cieľovej exportnej skupiny
 • inovatívny koncept “5 zmyslov”
 • aktívny koučing pred a počas veľtrhu
 • podpora účasti prostredníctvom siete multiplikátorov a partnerov
 • plánovanie obchodných misií, vrátane sprievodného programu veľtrhu
 • aktívny export marketing po veľtrhu

KOMUNIKAČNÝ MIX EXPORT MARKETINGU

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačová konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing
 • virálny marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov